Vážení študenti a vedeckí pracovníci,

podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti vo vedecko-výskumnej sfére.

V rámci rozsiahlejšej štúdie realizuje rakúsky Inštitút pre ekonomický výskum (WIFO) v spolupráci s CWTS Leiden a Technopolis pod záštitou Európskej Komisie prieskum za účelom analýzy zručností, sociálneho zabezpečenia a pracovných podmienok.

Prieskum je zameraný na znalostné ekosystémy, ktorých cieľom je zlepšenie pracovných podmienok pre výskumných pracovníkov a identifikácia nových kvalifikačných potrieb. Vaše odpovede pomôžu formovať politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Pomôžu k zlepšeniu kariérneho postupu vo výskume, a to v akademickom aj v súkromnom sektore, čím prispejú k vytvoreniu podmienok pre výskumných pracovníkov a príťažlivosti kariérneho rastu v Európe.

Deadline na vyplnenie dotazníka je do 17. mája 2021 a zaberie Vám približne 15-20 minút. Všetky informácie budú považované za prísne dôverné. Výsledky prieskumu budú zverejnené iba v agregovanej podobe bez odkazu na jednotlivých účastníkov.

Tešíme sa na Vaše odpovede.

Dotazník je dostupný tu.