Predstavujeme nové publikácie EURAXESS Slovensko

 

Na jeseň 2018 sme s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydali tieto publikácie:

International Researcher's Guide to Slovakia - EURAXESS SLOVAKIA - 12/2018

Publikácia zobrazuje Slovensko z výskumnej perspektívy, predstavuje štipendiá a granty, ktoré môžu doktorandi, vysokoškolskí učielia a výskumníci použiť pre ich pôsobenie na Slovensku. V knižke uvádzame zoznam vysokých škôl, výskumných organizácií, podporu výskumu na Slovensku, ale venujeme sa aj praktickému životu na Slovensku. Dôležitou súťasťou sú takzvané administratívne aspekty, medzi ktoré patria podmienky vstupu, pobytu a zamestnania cudzincov na Slovensku, práca, sociálne zabezečenie, zdravotné poistenie, ale aj zdaňovanie príjmov. Prichádzajú výskumníci s rodinnými príslušníkmi? Chcú spoznať Slovensko, dozvedieť sa viac o kultúre, jazykových kurzoch a získať veľa užitočných zdrojov, informácií a liniek? Potom nájdu v publikácii svojho sprievodcu.

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi - 07/2018

Táto brožúra je praktickým sprievodcom pre tých, ktorí chcú mať jasno v tom, čo majú kolegovia - doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci- zo zahraničia urobiť pre to, aby mohli prísť na Slovensko a aby tu mohli legálne pôsobiť. Brožúra je zostavená tak, aby sa venovala rôznym cieľovým skupinám a tieto si našli najpodstatnejšie informácie prehľadne spísané. V úvode sa nachádza praktická navigácia s otázkami. Po ich zodpovedaní si nájdete odkazy na zodpovedajúce texty v brožúre.

Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia - guide to administrative duties - 09/2018

Táto brožúra je obdobou slovenskej publikácie, aby sa aj doktorandi, VŠ učitelia a výskumníci zo zahraničia dozvedeli, čo je potrebné urobiť pre ich legálny vstup, pobyt a zamestnanie sa na Slovensku.