PONUKA WEBINÁROV ZAMERANÝCH NA ROZVOJ PRENOSNÝCH ZRUČNOSTÍ

Ste doktorandka/doktorand, alebo ste nedávno skončili doktorandské štúdium a hľadáte možnosti pre svoj profesionálny rozvoj? Projekt DISCOVERY LEARNING vám ponúka príležitosť rozvíjať prenosné zručnosti pre kariéru v akademickom prostredí, aj mimo neho. Zapojte sa do realizácie mini-projektov, alebo si vyberte z ponuky webinárov.

MINI - PROJEKTY:

Mini – projekty sú praktické zadania, ktoré si vyžadujú zapojenie v rozsahu 20 až 60 hodín. Doktorandi budú mať možnosť pracovať na reálnej úlohe zadanej organizáciami zapojenými v projekte. Úlohy sa týkajú najmä projektového manažmentu a komunikácie vedy. Doktorandi tak môžu získať praktickú skúsenosť napr. s organizáciou medzinárodných projektových stretnutí alebo prezentáciou projektu biznis komunite. Súčasťou miniprojektov je aj vedenie a spätná väzba poskytovaná mentorom z organizácie, v ktorej sa úloha realizuje.

Ponuka miniprojektov je dostupná tu.

WEBINÁRE:

Séria bezplatných webinárov zameraných na prenosné zručnosti je otvorená doktorandom a doktorandkám naprieč Európou a prebieha v anglickom jazyku. Webináre využívajú prístupy ako gamifikácia či praktické úlohy, ktoré umožnia lepšie osvojenie si trénovaných zručností.  Registrácia na konkrétny webinár sa otvára vždy 15 dní pred jeho konaním. Viac informácii o zameraní a programe webinárov nájdete po kliknutí na názov konrétneho webinára.

Building careers as science diplomats, 26. január 2022, 10:00 - 13:00

Connecting dots between science and policy, 11. február 2022, 10:00 – 13:00

A very basics of project management, 14. február 2022, 9:00 - 13:00

Sharing data for open collaboration, 18. február 2022, 9:30 - 13:00

Building integral project ideas and get them ready to grow, 22. február 2022, 09:30 – 13:00

Innovation modelling to create impact from research, 3. marec 2022, 9:30 – 13:00

ABC of career planning for researchers, 11. marec 2022, 9:30 – 13:00

The art of communicating science, 18. marec 2022, 10:00 - 13:00