PONUKA ŠKOLENÍ MIC IOM O ZAMESTNÁVANÍ VYSOKOKVALIFIKOVANÝCH CUDZINCOV NA SLOVENSKU

IOM ponúka zamestnávateľom, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia  v marci 2023 v 2 termínoch bezplatné praktické školenia o pobyte a zamestnávaní cudzincov s vysokoškolským vzdelaním z krajín EÚ a krajín mimo EÚ/EHP.

Školenia poskytnú zamestnávateľom prehľad možností a špecifík zamestnávania vyššie spomínaných skupín cudzincov na Slovensku. Školenia budú zamerané na nasledujúce témy:

  • Prechodný pobyt na účel zamestnania
  • Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie
  • Nedostatkové profesie
  • Povolenie na zamestnanie
  • Zjednodušený postup zamestnávania
  • Národné víza
  • Vybrané typy prechodného pobytu
  • Trvalé pobyty
  • Občan Únie a jeho rodinný príslušník
  • Zmeny v zamestnávaní cudzincov v súvislosti s krízovou a mimoriadnou situáciou

 

ONLINE ŠKOLENIE :  8. marec 2023, 9:00-15:00 hod

OSOBNÉ ŠKOLENIE  22. marec 2023, Bratislava, 9:00-15:30 hod.

Zaregistrovať sa na podujatie môžete do 6. marca vyplnením registračného formulára:

Registrácia na školenie: https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/796-ponuka-skoleni-mic-iom-o-zamestnavani-vysokokvalifikovanych-cudzincov-na-slovensku.html