O excelentnosti ľudských zdrojov vo výskume v najnovšom čísle Haló TU

 

Prečítajte si článok našej košickej kolegyne o potrebe vytvárania atraktívneho pracovného prostredia pre výskumných pracovníkov a aplikácii princípov Európskej Charty a Kódexu na výskumných inštitúciách v najnovšom vydaní časopisu Haló TU.

Podrobnosti o procese implementácie týchto princípov s použitím Stratégie ľudských zdrojov vo výskume nájdete v angličtine na európskych stránkach EURAXESS.