Ministerstvo vnútra SR na svojej stránke sprístupnilo možnosť on-line objednávania sa cudzincov na návštevy oddelení cudzineckej polície https://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp. V hornej časti webstránky je potrebné  kliknúť na príslušné oddelenie cudzineckej polície a otvorí sa formulár, ktorý treba vyplniť a odoslať. Tento spôsob slúži na individuálne objednávanie sa osôb.

 

Zároveň existuje aj možnosť pre vysoké školy požiadať on-line o skupinový termín, pričom donedávna táto možnosť bola len pre Bratislavu, a to len pre štipendistov vlády, doktorandov a lektorov. Nedávno došlo k rozšíreniu tejto možnosti – po novom rozšírené stránkové pracovisko zriadené Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave (Regrútska č.4, Bratislava, 1. poschodie) môžu na skupinové vybavenie cudzincov využiť všetky vysoké školy. Systém je taký, že skupina aj so zástupcom prijímajúcej inštitúcie musí prísť v dohodnutom termíne na bratislavské pracovisko osobne, platí to aj pre mimobratislavské VŠ. Zároveň sa táto možnosť skupinového vybavenia cudzincov na VŠ rozšírila a je možné takto vybaviť štipendistov vlády SR, študentov ERASMUS+, študentov na doktorandskom štúdiu, vysokoškolských učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov. Formulár pre dohodnutie si osobitného termínu zo strany vysokej školy (ako aj ďalšie informácie) nájdete na https://www.minv.sk/?stipendisti-vlady-sr-studenti-programov-erasmus-a-erasmus-studenti-doktorandskeho-studia-a-lektori-posobiaci-na-vs