Súťažná prehliadka Národná cena kariérového poradenstva už 11 rokov predstavuje to najlepšie z praxe kariérového poradenstva na Slovensku.

Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás pozývajú prvýkrát na verejné hlasovanie https://rozvojkariery.sk/nckp2019/, ktoré rozhodne o tom, kto získa cenu verejnosti v 11. ročníku súťaže.

Hlasovať môžete len jedenkrát za jeden príspevok.

Medzi nominovanými je aj EURAXESS Slovensko