Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND - Výzva 2018 otvorená

 

V rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions bola otvorená výzva na podávanie projektov v kategórii COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes/Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov)

Vďaka MSCA COFUND môžu organizácie financujúce alebo zabezpečujúce doktorandské a/alebo štipendijné programy pre výskumníkov získať podporu financovania týchto programov.

 

COFUND podporuje dva druhy programov:

  1. Doktorandské programy - pre študentov v doktorandskom stupni štúdia
  2. Štipendijné programy - pre skúsených výskumníkov

 

Pravidlá účasti

Projekt podáva organizácia financujúca alebo zabezpečujúca doktorandské alebo štipendijné programy pre výskumníkov (ministerstvo, regionálny orgán štátnej správy, agentúra zabezpečujúca financovanie výskumu, vysoká škola, výskumná organizácia alebo súkromný podnik) prostredníctvom elektronického systému na stránke aktuálnej výzvy.

Maximálny rozsah návrhu je 30 strán, s výnimkou príloh.

Manuál k podávaniu žiadostí je dostupný online.

Jednotlivci nájdu otvorené výzvy a výskumné pozície financované z grantových prostriedkov v sekcii Jobs & Funding.

 

Trvanie projektov

Vybrané programy môžu získať spolufinancovanie na obdobie max. 5 rokov.

 

Rozpočet pre MSCA COFUND na rok 2018

1. Doktoranské programy - 30 miliónov EUR

2. Štipendijné programy - 50 miliónov EUR

Maximálna podpora, ktorú môže získať jeden program: 10 miliónov EUR

 

Výzva je otvorená do 27. septembra 2018

 

Viac informácií: