11. – 13. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”. Ide o prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktoré zastrešuje Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva, ktorá mala v roku 2017 viac ako 16 000 inštitucionálnych a individuálnych členov z 36 krajín. Tento rok dostalo príležitosť zorganizovať konferenciu historicky prvýkrát na Slovensku Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoločne s Euroguidance Slovensko a českými partnermi - Sdružením pro kariérové poradenství a kariérní rozvoj, Masarykovou univerzitou v Brne – Ústav pedagogických věd a Centrom Euroguidance Česká republika. Záštitu nad konferenciou prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Využite skvelú príležitosť stretnúť približne 350 výskumníkov, kariérových poradcov a tvorcov politík v oblasti kariérového poradenstva a sociálnej inklúzie z celého sveta ako aj aktívne sa zúčastniť konferencie s príspevkom na niektorú z tém konferencie.

Výzva na predkladanie príspevkov je otvorená do 31.3.2019.

Viac informácii nájdete v letáku alebo na webstránke: www.iaevgconference2019.sk.