Prihláste sa na Marie Skłodowska-Curie štipendiá pre výskumníkov s titulom PhD. v dvoch francúzskych spoločnostiach v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships:

  • Elvesys hľadá výskumníka/výskumníčku s titulom PhD. vo fyzike so špecializáciou na mikrofluidiku na spoločný projekt: "Let’s submit a proposal for a Post-doctoral grant together to create the innovations of tomorrow". Viac na https://bit.ly/2IJjrL0

 

  • SAFRAN má záujem o výskumníka/výskumníčku s titulom PhD. vo fyzike, chémie, materiálových vied na spoluprácu v rámci projektu: "Post Doc–Materials & technologies for sensor printing in aeronautical applications". Viac na https://bit.ly/2RCHIVP

 

Viac informácií o štipendijnom programe Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA) nájdete TU.