Projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky

 

Za prítomnosti J. E. Chistophera Leonziho, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, a generálnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO Márie Krasnohorskej boli vyhlásené dve vedkyne, ktoré sa stali druhými slovenskými laureátkami a získali ocenenie L'Oréal - UNESCO pre ženy vo vede.

Cena do 35 rokov putuje na východ

Tohtoročnu cenu v kategórii do 35 rokov udelili Andrei Strakovej Fedorkovej z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za výskum katódových materiálov na báze nanoštruktúrovaných kompozitov síra-uhlík pre liiónové batérie.

STU má svoju víťazku

V kategórii do 45 rokov získala ocenenie Mariana Derzsi z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so sídlom v Trnave za prácu o nových funkčných materiáloch na báze striebra a chlóru.

 

Cieľom projektu je oceňovať prácu úspešných vedkýň, poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku kariéry ako aj prispieť k rozvoju vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni. Hodnotiacimi kritériami odbornej poroty zostavenej z predstaviteľov SAV, SOVVA a UNESCO boli najmä vedecká excelentnosť projektu a najvyšší budúci potenciál témy.