Podujatia poskytnú informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktické rady pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavia svoje projekty a skúsenosti. Pre účastníkov bude aj počas prestávok vyčlenený priestor na diskusiu s prezentujúcimi.

Na konkrétne podujatie je potrebné prihlásiť sa cez prihlasovací formulár. Bližšie infomácie nájdete TU.