INFO DEŇ: Zabezpečenie excelentného výskumu prostredníctvom investovania do talentov, budovania zručností a kariérneho rozvoja výskumníkov

 

Generálne riaditeľstvo pre výskum Európskej komisie organizuje informačný deň k téme implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).

 

  • Termín konania: 2. október 2018 (10:00 - 16:30)
  • Miesto konania: Brusel, Európska komisia, budova Madou

Podujatie je určené zástupcom vysokých škôl, výskumných organizácií, ako aj inštitúcií financujúcich výskum, účastníkom aj potenciálnym uchádzačom v projektoch rámcového programu Horizont 2020.

Na podujatí vystúpi sedem odborníkov zastupujúcich európske výskumne organizácie a organizácie financujúce výskum.

 

Témy podujatia

  • Európsky rámec pre kariéru vo výskume
  • Otvorená veda
  • Stratégia ľudských zdrojov pre výskumíkov (HRS4R)
  • Článok 32 Grantovej dohody RP Horizont2020
  • Podpora talentov a budovania zručností 

 

Program podujatia

Registrácia