WEBINÁR: HRS4R a podpora rozvoja kariéry na vysokých školách a výskumných inštitúciách

 

KEDY: 30. mája 2022, 9.00 - 11.00

KDE: online (linka bude zaslaná registrovaným účastníkom pred podujatím)

ČO JE CIEĽOM WEBINÁRA: Zámerom podujatia je upriamiť pozornosť na aktivity a opatrenia, ktoré realizujú slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie v oblasti podpory profesionálneho rozvoja výskumníkov a výskumníčok* naprieč rôznymi stupňami kariéry (tréningy a workshopy, mentoring, podpora plánovania kariéry začínajúcich výskumníkov, rozvoj zručností pre efektívne vedenie, opatrenia na podporu kariéry žien atď.).

Webinár má zároveň vytvoriť priestor pre výmenu skúsenosti medzi inštitúciami, ktoré sa už nachádzajú v procese implementácie HRS4R, alebo sa na tento proces pripravujú. V neposlednom rade je jeho cieľom poskytnúť inšpiráciu všetkým inštitúciám a jednotlivcom so záujmom o vytvorenie priaznivejších podmienok pre profesionálny rozvoj výskumníkov a výskumníčok.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ: Súčasným a budúcim koordinátorom a koordinátorkám HRS4R, pracovníkom a pracovníčkam zapojeným do plánovania a realizácie aktivít na podporu profesionálneho rozvoja a všetkým, ktorí majú ambíciu prispieť k zlepšeniu podmienok pre profesionálny rozvoj výskumníkov a výskumníčok na slovenských vysokých školách a výskumných inštitúciách.

PROGRAM:

 

Otvorenie
Karla Zimanová, SAIA, n. o., EURAXESS Slovensko

Aktivity na podporu rozvoja kariéry výskumníkov a výskumníčok na UMB
Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. Ing. Kamila Borseková, PhD. 

Aktivity na podporu rozvoja kariéry výskumníkov a výskumníčok na UPJŠ
Doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Aktivity na podporu rozvoja kariéry výskumníkov a výskumníčok na SAV
Ing. Zuzana Hrabovská

Ako podporiť rozvoj zručností pre kariéru v akademickom prostredí aj mimo neho: nástroje z vybraných projektov (Discovery Learning**, CARLiS)
Mgr. Janka Kottulová, PhD.

Diskusia a výmena skúseností

AKO SA REGISTROVAŤ: do 27. mája vyplnením registračného formulára tu.

 

*Pod pojmom výskumník rozumieme vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických pracovníkov VŠ a študentov doktorandského štúdia.

** Webinár je realizovaný s podporou projektu Discovery Learning finacovaného z programu Horizont 2020 (grantová zmluva č. 101006452).