Horizont Európa: EÚ – ASEAN Informácie & virtuálne sprostredkovanie partnerstva

 

Podujatie je určené výskumným organizáciám z krajín ASEAN a Európskeho výskumného priestoru (ERA), ktoré majú záujem a kapacitu zapojiť sa do výskumných konzorcií s podporou programu Horizont Európa.

Na podujatí:
- bude predstavená detailná inštruktáž k aktuálnym výzvam HE v roku 2021
- sa dozviete o postupoch pri podávaní žiadostí v rámci programu HE
- budete mať možnosť stretnúť zahraničných spolupracovníkov pre založenie výskumných konzorcií

Účastníci budú mať príležitosť stretnúť svojich budúcich výskumných partnerov pre projekty financované z programu HE v tematických okruhoch:

  • Zdravie (Umelá inteligencia a zdravie, Infekčné choroby, Zdravie a klimatická zmena)
  • Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (Krízový manažment, Pripravenosť na pandémiu)
  • Digitalizácia, priemysel a vesmír (Cirkulárna ekonomika)
  • Klíma, energetika a mobilita (Zelené technológie)

 

Registrácia je bezplatná. Počet miest je obmedzený!

Termín uzávierky: 18.7.2021

Viac informácií o programe podujatia, prezentovaných výzvach a registrácii.