Publikácia o pravidlách financovania projektov rámcového programu Horizont 2020 v češtine

 

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo užitočnú publikáciu sprevádzajúcu záujemcov finančnými pravidlami účasti v projektoch rámcového programu pre výskum Európskej únie Horizont 2020. Brožúra vydaná v júli 2017 reflektuje aktualizovaný text Modelovej grantovej dohody.

 

Na viac než 70 stranách nájdete bohaté spektrum informácií o princípoch financovania projektov, ich príprave a realizácii.

 

Prehľad obsahu:

I. Základné princípy financovania

 • 1. Typy akcií (projektov)
 • 2. Náklady
 • 3. Výška grantu
 • 4. Osvedčenia

 

II. Príprava projektu z finančného hľadiska

 • 5. Rozpočet v návrhu projektu
 • 6. Príprava grantovej dohody z finančného hľadiska
 • 7. Modelová grantová dohoda
 • 8. Konzorciálna zmluva

 

III. Realizácia projektu z finančného hľadiska

  • 9. Vykazovanie nákladov
  • 10. Platby v projekte
  • 11. Prevody rozpočtu
  • 12. Kontroly

 

Zdroj informácií: wwww.h2020.cz.

Priamy prístup k publikácii