ERC Proof of Concept Grants - najbližšia uzávierka podávania projektov v septembri

 

Európska výskumná rada (European Research Council/ERC) otvorila výzvu na podávanie žiadostí o výskumný grant v kategórií Proof of Concept

ERC Proof of concept (PoC) je grantová schéma určená držiteľom iného ERC grantu (ERC Starting, Consolidator alebo Advanced Grant). Jeho cieľom je pomôcť držiteľom grantov objaviť inovačný potenciál ich výskumu a tiež podporiť komercializáciu výsledkov výskumu. O tento grant môžu výskumníci požiadať v čase, keď je ich výskum financovaný prostredníctvom ERC alebo v prípade, ak bol projekt ukončený menej ako 12 mesiacov pred publikovaním ERC Proof of concept výzvy.

Aktuálna výzva bola publikovaná 6. septembra 2017. Na jeden ERC grant je možné získať niekoľko ERC PoC grantov, avšak ich trvanie sa nesmie prekrývať.

 

Poskytovaná podpora:

  • financovanie do výšky 150 000 EUR 
  • trvanie grantu: max 18 mesiacov

 

Najbližšia uzávierka: 11. september

 

Žiadosti o grant budú hodnotené na základe troch kritérií:

  • 1. Excelencia (inovačný potenciál)
  • 2. Vplyv - očakáva sa vytvorenie ekonomických a/alebo sociálnych výhod
  • 3. Kvalita a účinnosť implementácie (uskutočniteľnosť projektu)

 

Viac informácií: