Opatrenie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

 

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že s ohľadom na aktuálny vývoj situácie a potrebu ochrany zdravia našich pracovníkov žiadne pracovisko SAIA, n. o., od pondelka 16. 3. 2020 nebude vybavovať klientov prostredníctvom osobných návštev.

 

Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste využili alternatívne spojenie na konzultácie s našimi pracovníkmi (napr. prostredníctvom Skype alebo e-mail, resp. telefonicky). Naši pracovníci sú Vám takto naďalej k dispozícii.

 

Skypeové, e-mailové, prípadne aj telefonické kontakty na našich pracovníkov nájdete na stránke https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracovnici-saia

 

Ďakujeme za pochopenie.