Oslávte Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede v spoločnosti špičkových výskumníčok pôsobiacich na STU.

Slovenská technická univerzita a EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) Vás pozývajú na diskusiu 

„Ako na kariéru vo vede“.

Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť na úspešné výskumníčky pôsobiace na STU a prostredníctvom otvorenej diskusie ponúknuť inšpiráciu a dobré rady ich začínajúcim kolegyniam aj študentkám, ktoré uvažujú o kariére vo vede.  O svoje skúsenosti sa podelia Mariana Derzsi, Zuzana Barbieriková a Silvia KohnováPodujatie otvorí Monika Bakošová, prorektorka STU.

Počas diskusie sa budeme spoločne rozprávať o tom, čo je dôležité pre profesionálny rozvoj vo výskume, o výzvach a prekážkach, ktorým musia vedkyne a vedci na svojej kariérnej ceste čeliť aj o tom, čo im pomáha nevzdať sa. 


Kedy: 11. februára 2020, 14.00 - 15.00

Kde: Rektorát STU, A212, 1. posch.

Vazovova 5, 811 07 Bratislava 

  

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)

doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD, Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)

Diskusia je súčasťou aktivít organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Vyhlásenie 11. februára za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede iniciovalo v roku 2015 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov so zámerom podporiť plný a rovnaký prístup žien a dievčat k vede a ich účasť v nej. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť záujem dievčat o vedu, zvýšiť zastúpenie žien vo výskume a podporiť ich profesionálny rozvoj v tejto oblasti. Tento deň má taktiež pripomínať zásadný prínos žien pri rozširovaní hraníc vedeckého poznania.