EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a Katolícka univerzita v Ružomberku Vás pozývajú na podujatie 

Čaká na teba svet!

Informačný seminár o štipendiách Národného štipendijného programu na študijné/ výskumné pobyty do celého sveta

Cieľom podujatia je predstaviť študentom, doktorandom a postdoktorandom Národný štipendijný program SR, prostredníctvom ktorého by mohli realizovať výskumnú mobilitu v zahraničí. Keďže je čoraz dôležitejšou súčasťou kariéry vo výskume medzinárodná mobilita, predstavené budú aj iné programy na jej podporu.

V druhej časti seminára ponúkneme praktické rady a tipy, ako zostaviť kvalitnú žiadosť o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.

 

Kedy: 18. februára 2020

Kde: Univerzitná knižnica KU (Malá konferenčná miestnosť na 2. podlaží)
Hrabovská cesta 1A
034 01  Ružomberok