Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov

 

Cieľom podujatia bolo poskytnúť pracovníkom personálnych oddelení, zahraničných oddelení, projektových oddelení, riadiacim a iným administratívnym pracovníkom aktuálne informácie z oblastí uvedených v programe podujatia a možnosť profesionálneho rozvoja v oblasti práce s cudzincami pôsobiacimi na týchto inštitúciách.

Kedy: 16. mája 2019

Kde: Kongresové centrum Hotela Družba Univerzity Komenského

Botanická 25, Bratislava 

 

10:00 – 10:45 Registrácia

10:45 – 11:05 Otvorenie seminára a predstavenie služieb iniciatívy EURAXESS

PaedDr. Karla Zimanová, PhD., SAIA, n. o.

11:05 – 11:25 Zamestnávanie zahraničných vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov na Slovensku – podmienky a povinnosti zamestnávateľov

Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

11:25 – 11:45 Diskusia

11:45 – 12:05 Medzinárodné aspekty zdaňovania príjmov vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

Ing. Dana Slivková, PhD., Finančné riaditeľstvo SR

12:05 – 12:25 Diskusia

12:25 – 13:30 Obed

13:30 - 14:00 Zdravotné poistenie študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov pri mobilite z/do štátov EÚ a z/do tretích krajín

RNDr. Eva Pálková, Všeobecná zdravotná poisťovňa

14:00 - 14:20 Diskusia

14:20 – 14:40 Uznávanie dokladov o vzdelaní a odbornej kvalifikácie zo zahraničia

Mgr. Dominika Zvonárová, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

14:40 – 14:55 Diskusia

14:55 – 15:00 Záver seminára