Necelý mesiac zostáva do podania žiadosti o udelenie Individuálneho v rámci Opatrení Marie Sklodowska Curie.

Uzávierka žiadostí je 9. septembra 2020.

Bližšie informácie sú k dispozícii na https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding_en

 

Ak potrebujete vedieť, čo presne musí žiadosť o štipendium obsahovať, prečítajte si Sprievodcu pre žiadateľov 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf

 

Ak potrebuje poradiť, kontaktujte Národný kontaktný bod: