Federálne ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky otvorilo novú výzvu ERA-Fellowships (ERA-Štipendiá) pod názvom „The ERA Fellowships - Science Management action supports capacity building in the field of science management in the EU13 and lasting networks between the EU13 countries and German non-university research institutes, research funding organisations, and universities".

ide o nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckými mimo-univerzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcich výskum a univerzitami.

Všetky potrebné informácie o tejto výzve nájdete TU.

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať pani Beulshausen z Nemecka:


Friederike Beulshausen
Phone: +49 228 3821-1672
Fax: +49 228 3821-16
erafellowships@dlr.de