Archív

Prieskum záujmu o školenia pre doktorandov/doktorandky

Deadline na vyplnenie dotazníka je 10. máj 2021
Viac informácií

O excelentnosti ľudských zdrojov vo výskume v najnovšom čísle Haló TU

Prečítajte si článok našej košickej kolegyne o potrebe vytvárania atraktívneho pracovného prostredia pre výskumných pracovníkov a aplikácii princípov Európskej Charty a Kódexu na výskumných inštitúciách v najnovšom vydaní časopisu Haló TU.
Viac informácií

Národný štipendijný program SR - Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená!

Uzávierka pre podávanie on-line žiadostí: 30. apríla 2021 do 16:00 hod.
Viac informácií

Čaká na teba svet!

18. februára 2020 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutoční workshop zameraný na prípravu žiadosti o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.
Viac informácií

SAV získala ocenenie "HR Excellence in Research"

Európska komisia udeľuje toto ocenenie inštitúciám, ktoré garantujú, že budú dodržiavať 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R)
Viac informácií

EÚ na dosah

Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike
Viac informácií

Nová edícia "Higher Education in the SR"

SRK vydala s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už piatu edíciu publikácie "Higher Education in the Slovak Republic", ktorá je určená zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku a partnerom vysokých škôl.
Viac informácií

Konferencia pre profesionálov v oblasti podpory doktorandov

26. a 27. marca 2020 sa na Karlovej univerzite v Prahe uskutoční 3. výročná konferencia siete PRIDE (Professionals in Doctoral Education). Nosnou témou konferencie, určenej pracovníkom vysokých škôl pôsobiacim v oblasti podpory študentov doktorandského štúdia, bude komunikácia.
Viac informácií

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov pre študentov a výskumníkov

V máji 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prinesie niekoľko zmien v podmienkach legálneho pobytu cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Zmeny sa budú týkať niekoľkých cieľových skupín, medzi ktorými sú aj študenti a výskumníci.
Viac informácií

Nový online objednávací systém na návštevu oddelenia cudzineckej polície

možnosť individuálneho aj skupinového objednania sa na OCP
Viac informácií

Aktualizovaná publikácia o Programe Akcie Marie Skłodowska-Curie v češtine

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu Akciami Marie Skłodowska-Curie
Viac informácií

Publikácia o pravidlách financovania projektov Rámcového programu Horizont 2020

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu finančnými pravidlami účasti v programe Horizont2020 v češtine
Viac informácií

Tréning "Well-being of PhDs and Professionals in Doctoral Education"

Medzinárodná sieť profesionálov v oblasti doktorandského štúdia PRIDE (Professionals in Doctoral Education) organizuje tréning zameraný na tému spokojnosti a duševnej pohody doktorandov. Tréning sa uskutoční 24. a 25. marca 2020 na Karlovej univerzite v Prahe.
Viac informácií

Diskusia so špičkovými výskumníčkami na STU.

Oslávte Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede v spoločnosti špičkových výskumníčok pôsobiacich na STU. O svoje skúsenosti sa podelia Mariana Derzsi, Zuzana Barbieriková a Silvia Kohnová.
Viac informácií

DÔLEŽITÉ: Zmena uzávierky a úprava podmienok NŠP

Posunutie uzávierky z 30. 4. 2020 na 18. 5. 2020 a úprava niektorých podmienok Národného štipendijného programu pre uchádzanie sa o štipendium z dôvodu pandémie Covid-19
Viac informácií

4. ročník súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Spoločnosť L’Oréal CZ/SK v spolupráci s UNESCO, Slovenská akadémia vied a SOVVA vyhlasuje už štvrtý ročník súťaže vedkýň so zaujímavým výskumom. Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2020.
Viac informácií

Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov v Prešove

27. februára 2020 sa na Prešovskej univerzite v Prešove uskutočnil workshop pre doktorandov a začínajúcich výskumníkov.
Viac informácií

Ako písať projekty

Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce STU v spolupráci s EURAXESS Slovensko pre vás pripravili workshop, ktorý vám pomôže urobiť prvé kroky pri písaní výskumných projektov.
Viac informácií

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020
Viac informácií

Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov na SAV v Bratislave

17. októbra 2019 sa uskutočnil workshop pre doktorandov a začínajúcich výskumníkov pôsobiacich na Slovenskej akadémii vied.
Viac informácií

S vyskumom do sveta Zilina

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), a Žilinská univerzita v Žiline Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční 16. októbra 2019 v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline.
Viac informácií

EURAXESS UniverCITY tour jeseň 2019: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov

Ste zahraničný doktorand, výskumník či vysokoškolský učiteľ? Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa neformálnych stretnutí. Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku.
Viac informácií

S výskumom do sveta: séria workshopov pre doktorandov a mladých výskumníkov

Aj túto jeseň pripravil EURAXESS Slovensko v spolupráci so slovenskými vysokými školami a výskumnými inštitúciami sériu workshopov pre doktorandov a začínajúcich výskumníkov, ktorí hľadajú príležitosti pre svoj profesionálny rozvoj a chceli by svoju kariéru obohatiť o medzinárodný rozmer.
Viac informácií

S výskumom do sveta v Banskej Bystrici

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a Centrum rozvoja doktorandov EF UMB Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční 10. októbra 2019 v Banskej Bystrici.
Viac informácií

Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumníkov na STU v Bratislave

Séria workshopov pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov pokračuje 10. októbra 2019 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Viac informácií

S výskumom do sveta v Prešove

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a Prešovská univerzita v Prešove Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční 9. októbra 2019 v Prešove.
Viac informácií

Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí
Viac informácií

S výskumom do sveta vo Zvolene

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční 2. októbra 2019 vo Zvolene.
Viac informácií

S výskumom do sveta v Trnave

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a Trnavská univerzita Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2019 v Trnave
Viac informácií

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”. Prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.
Viac informácií

INFO DEŇ: Zabezpečenie excelentného výskumu prostredníctvom investovania do talentov, zručností a kariérneho rozvoja výskumníkov

Generálne riaditeľstvo pre výskum Európskej komisie organizuje informačný deň k téme implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).
Viac informácií

Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND - Výzva 2018 otvorená

V rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions bola otvorená výzva na podávanie projektov v kategórii COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes/Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov)
Viac informácií

Vyhlásenie súťaže: Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlásia 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.
Viac informácií

Zúčastnite sa honorovaného výskumu Vzdelávanie a zručnosti online

prihlasovanie do výskumu do konca augusta 2019; testovanie je určené pre vysokoškolských pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov a študentov učiteľských odborov
Viac informácií

Projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2018 pozná svoje víťazky

Poznáme druhé slovenské laureátky, ktoré získali ocenenie L'Oréal - UNESCO For Women in Science
Viac informácií

ERC Proof of Concept Grants - najbližšia uzávierka v septembri

Najbližšia uzávierka podávania projektov v rámci výzvy "Proof of Concept" Európskej výskumnej rady (European Research Council/ERC) bude v septembri
Viac informácií

Marie Skłodowska-Curie štipendiá výskumníkov s titulom PhD vo Francúzku

11. september 2019 - uzávierka na podanie spoločného projektu s hosťujúcou inštitúciou
Viac informácií

V4 tréning pre projektových manažérov v Bruseli

SLORD (Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli) spolu s partnermi pripravuje 3-dňový odborný tréning za účelom zvýšenia účasti slovenských subjektov v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra hľadá odborných hodnotiteľov na posudzovanie predložených žiadostí
Viac informácií

Výzva na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.
Viac informácií

TOUR de ERA - užitočné informácie a praktické rady k európskym programom

Aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore
Viac informácií

Seminár MSCA Individual Fellowship 2019

23. máj 2019 (štvrtok) o 9:00 hod. na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 1. posch., miestnosť č. A 212
Viac informácií

EURAXESS UniverCITY tour jar 2019: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov

Ste zahraničný doktorand, výskumník či vysokoškolský učiteľ? Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa neformálnych stretnutí. Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku.
Viac informácií

Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov

16. mája 2019, Bratislava; seminár pre pracovníkov personálnych oddelení, zahraničných oddelení, projektových oddelení, pre riadiacich a iných administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných a vývojových organizácií .
Viac informácií

Webinár k HRS4R - atraktívne prostredie pre výskumníkov

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) Vás pozývajú na webinár "Rady a tipy ako získať európske ocenenie HR Excellence in Research", ktorý sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 o 10:30 hod.
Viac informácií

S výskumom do sveta - Trnava

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a MTF STU v Trnave Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 v Trnave
Viac informácií

S výskumom do sveta - Košice

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a TU Košice Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční dňa 28. marca 2019 v Košiciach
Viac informácií

Slovenské doktorandské fórum 2019

21. - 22. marca 2019, UPJŠ Košice
Viac informácií

EU SUPPORT FOR RESEARCH – EXPERIENCE OF ImageInLife PROJECT

19. február 2019 o 13:30; konferencia, Miesto: University Science Park, Ilkovičova 8, Bratislava
Viac informácií

Školenie IOM o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku

Termíny: 18. december 2018, 9.00 – 16.00 a 10. január 2019, 9.00 – 16.00
Viac informácií

Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov v Nitre

Séria workshopov pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov pokračuje 11. októbra 2018 sa v Nitre.
Viac informácií

Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov v Košiciach

Ďalší zo série workshopov pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov sa uskutoční v Košiciach 4. októbra 2018.
Viac informácií

Kariérny deň na STU

Ďalší zo série workshopov pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov sa uskutoční v Košiciach 4. októbra 2018.
Viac informácií

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF) - Výzva 2018 otvorená

V rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions bola otvorená výzva na podávanie projektov v kategórii IF (Individual Fellowships). Vďaka MSCA Individual Fellowships môžu skúsení výskumní pracovníci prehĺbovať svoj kreatívny a inovatívny potenciál prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility. MSCA IF zahŕňa niekoľko foriem mobility.
Viac informácií

Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov v Banskej Bystrici

27. septembra 2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.
Viac informácií

Výzvy

Uzavreté výzvy grantových a štipendijných programov
Viac informácií

Podujatia

Archív podujatí
Viac informácií

SAIA, n. o., prijme pracovníka na miesto projektového manažéra

Uchádzači sa môžu hlásiť do 9. júla 2018. Predpokladaný nástup od 1. septembra 2018
Viac informácií

Cena za vedu a techniku - nominácie prijímané do konca júna

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude aj v roku 2018 udeľovať „Cenu za vedu a techniku". Cieľom tohto ocenenia je oceniť mimoriadne výsledky v oblasti vedy a techniky a tak podporovať jej rozvoj.
Viac informácií

Európska cena pre ženy - inovátorky

Európska komisia hľadá už po piatykrát úspešné podnikateľky, ktoré svoje inovácie priniesli na trh. Výzva je otvorená do 15. novembra a štyri víťazky budú ocenené finančnou odmenou od 20 000 - 100 000 €.
Viac informácií

Na podporu výskumu a vývoja v podnikoch v Bratislavskom kraji pôjde 17 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji. Celkovo 17 miliónov eur podporí výskumné, vývojové a inovačné aktivity v podnikoch a aktivity zamerané na ochranu práv duševného vlastníctva.
Viac informácií

S výskumom do sveta - Ružomberok

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a KU Ružomberok Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční dňa 8. apríla 2019 v Ružomberku
Viac informácií

Mysli bez hraníc - o štipendiách NŠP do celého sveta

WEBINÁR, 27. septembra 2021 (pondelok) o 14:00 hod.
Viac informácií

SAIA vás pozýva na Virtuálny DOD - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pondelok 4. októbra 2021 sa na vás tešíme ONLINE na MS TEAMS
Viac informácií