Aktuality

Cena za vedu a techniku - nominácie prijímané do konca júna

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude aj v roku 2018 udeľovať „Cenu za vedu a techniku". Cieľom tohto ocenenia je oceniť mimoriadne výsledky v oblasti vedy a techniky a tak podporovať jej rozvoj.
Viac informácií

Projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2018 pozná svoje víťazky

Poznáme druhé slovenské laureátky, ktoré získali ocenenie L'Oréal - UNESCO For Women in Science
Viac informácií

Kariérny deň pre doktorandov a mladých vedcov v Banskej Bystrici - podujatie zrušené

Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov sa 28. mája 2018 v Banskej Bystrici konať nebude. Od zámeru zorganizovať workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov však neupúšťame. O novom termíne budeme informovať čoskoro.
Viac informácií

Naštartuj svoju kariéru vo výskume: kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumníkov v Žiline

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.), Žilinská univerzita v Žiline a Asociácia doktorandov Slovenska Vás pozývajú na kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 12. júna 2018 v Žiline
Viac informácií

APVV - Slovensko - Kórea - výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-kórejských projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike
Viac informácií

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-srbských projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike
Viac informácií

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-poľských projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike
Viac informácií

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-portugalských projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Portugalskej republike
Viac informácií

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-izraelských projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte
Viac informácií

Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND - Výzva 2018 otvorená

V rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions bola otvorená výzva na podávanie projektov v kategórii COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes/Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov)
Viac informácií

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-kórejských projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike.
Viac informácií

INFO DEŇ: Zabezpečenie excelentného výskumu prostredníctvom investovania do talentov, zručností a kariérneho rozvoja výskumníkov

Generálne riaditeľstvo pre výskum Európskej komisie organizuje informačný deň k téme implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).
Viac informácií

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF) - Výzva 2018 otvorená

V rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions bola otvorená výzva na podávanie projektov v kategórii IF (Individual Fellowships). Vďaka MSCA Individual Fellowships môžu skúsení výskumní pracovníci prehĺbovať svoj kreatívny a inovatívny potenciál prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility. MSCA IF zahŕňa niekoľko foriem mobility.
Viac informácií

Výzva na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.
Viac informácií

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov pre študentov a výskumníkov

V máji 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prinesie niekoľko zmien v podmienkach legálneho pobytu cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Zmeny sa budú týkať niekoľkých cieľových skupín, medzi ktorými sú aj študenti a výskumníci.
Viac informácií

ERC Proof of Concept Grants - najbližšia uzávierka v apríli

Najbližšia uzávierka podávania projektov v rámci výzvy "Proof of Concept" Európskej výskumnej rady (European Research Council/ERC) bude v apríli
Viac informácií

EURAXESS UniverCITY tour jar 2018: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov

Ste zahraničný doktorand, výskumník či vysokoškolský učiteľ? Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa neformálnych stretnutí. Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku.
Viac informácií

Aktualizovaná publikácia o Programe Akcie Marie Skłodowska-Curie v češtine

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu Akciami Marie Skłodowska-Curie
Viac informácií

Publikácia o pravidlách financovania projektov Rámcového programu Horizont 2020

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu finančnými pravidlami účasti v programe Horizont2020 v češtine
Viac informácií

Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí
Viac informácií

O excelentnosti ľudských zdrojov vo výskume v najnovšom čísle Haló TU

Prečítajte si článok našej košickej kolegyne o potrebe vytvárania atraktívneho pracovného prostredia pre výskumných pracovníkov a aplikácii princípov Európskej Charty a Kódexu na výskumných inštitúciách v najnovšom vydaní časopisu Haló TU.
Viac informácií

Archív

Archív aktualít
Viac informácií