Aktuality

 

Prijímanie a integrácia zahraničných výskumníkov na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách

Pozývame vás na tréningový seminár, určený pre profesionálov v oblasti podpory internacionalizácie a rozvoja ľudských zdrojov vo výskume (pre prodekanov pre vedu a/alebo zahraničné vzťahy, pracovníkov zahraničných oddelení, oddelení pre vedu, personálnych oddelení a ďalších, ktorí v tejto oblasti pôsobia), ktorý sa uskutoční v dňoch 1. – 2. júna 2017 v hoteli Magnólia v Piešťanoch. Viac informácií 

 

EURAXESS UniverCITY tour jar 2017: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov

Ste zahraničný doktorand, výskumník či vysokoškolský učiteľ? Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa neformálnych stretnutí. Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku. Viac informácií

 

Nové vydanie publikácie 'International Researcher's Guide to Slovakia' (EN)!

Publikácia je užitočná pre všetkých medzinárodných výskumníkov, plánujúcich výskumný pobyt a s tým súvisiace sťahovanie na Slovensko i pre tých, ktorí už na Slovensku pôsobia. Prináša informácie o Slovensku, o tunajšom výskumnom prostredí a jeho financovaní. Zároveň sprevádza administratívnymi procedúrami, nevyhnutnými pri krátko- či dlhodobejšom pobyte, vrátane získavania víz, otázok sociálneho zabezpečenia, či overovania dokladov. Na stiahnutie