Aktuality

Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov

16. mája 2019, Bratislava; seminár pre pracovníkov personálnych oddelení, zahraničných oddelení, projektových oddelení, pre riadiacich a iných administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných a vývojových organizácií .
Viac informácií

Webinár k HRS4R - atraktívne prostredie pre výskumníkov

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) Vás pozývajú na webinár "Rady a tipy ako získať európske ocenenie HR Excellence in Research", ktorý sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 o 10:30 hod.
Viac informácií

TOUR de ERA - užitočné informácie a praktické rady k európskym programom

Aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore
Viac informácií

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”. Prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.
Viac informácií

EURAXESS UniverCITY tour jar 2019: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov

Ste zahraničný doktorand, výskumník či vysokoškolský učiteľ? Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa neformálnych stretnutí. Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku.
Viac informácií

Vyhlásenie súťaže: Vedec roka SR 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlásia 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.
Viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra hľadá odborných hodnotiteľov na posudzovanie predložených žiadostí
Viac informácií

V4 tréning pre projektových manažérov v Bruseli

SLORD (Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli) spolu s partnermi pripravuje 3-dňový odborný tréning za účelom zvýšenia účasti slovenských subjektov v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Viac informácií

ERC Proof of Concept Grants - najbližšia uzávierka v septembri

Najbližšia uzávierka podávania projektov v rámci výzvy "Proof of Concept" Európskej výskumnej rady (European Research Council/ERC) bude v septembri
Viac informácií

Projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2018 pozná svoje víťazky

Poznáme druhé slovenské laureátky, ktoré získali ocenenie L'Oréal - UNESCO For Women in Science
Viac informácií

Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND - Výzva 2018 otvorená

V rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions bola otvorená výzva na podávanie projektov v kategórii COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes/Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov)
Viac informácií

INFO DEŇ: Zabezpečenie excelentného výskumu prostredníctvom investovania do talentov, zručností a kariérneho rozvoja výskumníkov

Generálne riaditeľstvo pre výskum Európskej komisie organizuje informačný deň k téme implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).
Viac informácií

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov pre študentov a výskumníkov

V máji 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prinesie niekoľko zmien v podmienkach legálneho pobytu cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Zmeny sa budú týkať niekoľkých cieľových skupín, medzi ktorými sú aj študenti a výskumníci.
Viac informácií

Aktualizovaná publikácia o Programe Akcie Marie Skłodowska-Curie v češtine

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu Akciami Marie Skłodowska-Curie
Viac informácií

Publikácia o pravidlách financovania projektov Rámcového programu Horizont 2020

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu finančnými pravidlami účasti v programe Horizont2020 v češtine
Viac informácií

Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí
Viac informácií

O excelentnosti ľudských zdrojov vo výskume v najnovšom čísle Haló TU

Prečítajte si článok našej košickej kolegyne o potrebe vytvárania atraktívneho pracovného prostredia pre výskumných pracovníkov a aplikácii princípov Európskej Charty a Kódexu na výskumných inštitúciách v najnovšom vydaní časopisu Haló TU.
Viac informácií

Výzva na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.
Viac informácií

S výskumom do sveta - Trnava

EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) a MTF STU v Trnave Vás pozývajú na workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorý sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 v Trnave
Viac informácií

Archív

Archív aktualít
Viac informácií