Aktuality

EU SUPPORT FOR RESEARCH – EXPERIENCE OF ImageInLife PROJECT

19. február 2019 o 13:30; konferencia, Miesto: University Science Park, Ilkovičova 8, Bratislava
Viac informácií

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výskumná agentúra hľadá odborných hodnotiteľov na posudzovanie predložených žiadostí
Viac informácií

V4 tréning pre projektových manažérov v Bruseli

SLORD (Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli) spolu s partnermi pripravuje 3-dňový odborný tréning za účelom zvýšenia účasti slovenských subjektov v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Viac informácií

ERC Proof of Concept Grants - najbližšia uzávierka v septembri

Najbližšia uzávierka podávania projektov v rámci výzvy "Proof of Concept" Európskej výskumnej rady (European Research Council/ERC) bude v septembri
Viac informácií

Projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2018 pozná svoje víťazky

Poznáme druhé slovenské laureátky, ktoré získali ocenenie L'Oréal - UNESCO For Women in Science
Viac informácií

Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND - Výzva 2018 otvorená

V rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions bola otvorená výzva na podávanie projektov v kategórii COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes/Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov)
Viac informácií

INFO DEŇ: Zabezpečenie excelentného výskumu prostredníctvom investovania do talentov, zručností a kariérneho rozvoja výskumníkov

Generálne riaditeľstvo pre výskum Európskej komisie organizuje informačný deň k téme implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R).
Viac informácií

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov pre študentov a výskumníkov

V máji 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prinesie niekoľko zmien v podmienkach legálneho pobytu cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Zmeny sa budú týkať niekoľkých cieľových skupín, medzi ktorými sú aj študenti a výskumníci.
Viac informácií

Aktualizovaná publikácia o Programe Akcie Marie Skłodowska-Curie v češtine

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu Akciami Marie Skłodowska-Curie
Viac informácií

Publikácia o pravidlách financovania projektov Rámcového programu Horizont 2020

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu finančnými pravidlami účasti v programe Horizont2020 v češtine
Viac informácií

Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí
Viac informácií

O excelentnosti ľudských zdrojov vo výskume v najnovšom čísle Haló TU

Prečítajte si článok našej košickej kolegyne o potrebe vytvárania atraktívneho pracovného prostredia pre výskumných pracovníkov a aplikácii princípov Európskej Charty a Kódexu na výskumných inštitúciách v najnovšom vydaní časopisu Haló TU.
Viac informácií

Výzva na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.
Viac informácií

Archív

Archív aktualít
Viac informácií