Aktuality

4. ročník súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Spoločnosť L’Oréal CZ/SK v spolupráci s UNESCO, Slovenská akadémia vied a SOVVA vyhlasuje už štvrtý ročník súťaže vedkýň so zaujímavým výskumom. Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2020.
Viac informácií

Diskusia so špičkovými výskumníčkami na STU.

Oslávte Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede v spoločnosti špičkových výskumníčok pôsobiacich na STU. O svoje skúsenosti sa podelia Mariana Derzsi, Zuzana Barbieriková a Silvia Kohnová.
Viac informácií

EÚ na dosah

Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike
Viac informácií

Nová edícia "Higher Education in the SR"

SRK vydala s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už piatu edíciu publikácie "Higher Education in the Slovak Republic", ktorá je určená zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku a partnerom vysokých škôl.
Viac informácií

Nové vydanie Sprievodcu mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov

Aktualizované a rozšírené vydanie publikácie prináša užitočné informácie pre slovenských výskumných pracovníkov uvažujúcich o výskumnej mobilite ako aj pre univerzity a výskumné organizácie, ktoré majú záujem prilákať na svoje pracoviská zahraničných vedcov, vytvoriť priaznivé prostredie pre svojich kolegov a podporiť ich profesionálny rozvoj. Osobitná kapitola venovaná kariérnemu rozvoju doktorandov a mladých výskumníkov predstavuje možnosti profesionálneho rozvoja a dostupné nástroje na kariérne plánovanie.
Viac informácií

Konferencia pre profesionálov v oblasti podpory doktorandov

26. a 27. marca 2020 sa na Karlovej univerzite v Prahe uskutoční 3. výročná konferencia siete PRIDE (Professionals in Doctoral Education). Nosnou témou konferencie, určenej pracovníkom vysokých škôl pôsobiacim v oblasti podpory študentov doktorandského štúdia, bude komunikácia.
Viac informácií

Tréning "Well-being of PhDs and Professionals in Doctoral Education"

Medzinárodná sieť profesionálov v oblasti doktorandského štúdia PRIDE (Professionals in Doctoral Education) organizuje tréning zameraný na tému spokojnosti a duševnej pohody doktorandov. Tréning sa uskutoční 24. a 25. marca 2020 na Karlovej univerzite v Prahe.
Viac informácií

Nové vydanie navigácie "VSTUP, POBYT A ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU 2019"

Praktická navigácia administratívnymi postupmi pre cudzincov, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, vyučovať na vysokej škole alebo vykonávať výskum -November 2019
Viac informácií

Nový online objednávací systém na návštevu oddelenia cudzineckej polície

možnosť individuálneho aj skupinového objednania sa na OCP
Viac informácií

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov pre študentov a výskumníkov

V máji 2018 vstúpi do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prinesie niekoľko zmien v podmienkach legálneho pobytu cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Zmeny sa budú týkať niekoľkých cieľových skupín, medzi ktorými sú aj študenti a výskumníci.
Viac informácií

Aktualizovaná publikácia o Programe Akcie Marie Skłodowska-Curie v češtine

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu Akciami Marie Skłodowska-Curie
Viac informácií

Publikácia o pravidlách financovania projektov Rámcového programu Horizont 2020

Technologické centrum Akadémie vied ČR pripravilo prehľadného sprievodcu finančnými pravidlami účasti v programe Horizont2020 v češtine
Viac informácií

O excelentnosti ľudských zdrojov vo výskume v najnovšom čísle Haló TU

Prečítajte si článok našej košickej kolegyne o potrebe vytvárania atraktívneho pracovného prostredia pre výskumných pracovníkov a aplikácii princípov Európskej Charty a Kódexu na výskumných inštitúciách v najnovšom vydaní časopisu Haló TU.
Viac informácií

Archív

Archív aktualít
Viac informácií

Čaká na teba svet!

18. februára 2020 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutoční workshop zameraný na prípravu žiadosti o štipendium na zahraničný výskumný pobyt.
Viac informácií