EURAXESS Centres Slovakia at SAIA, N. O.

Bratislava EURAXESS Centre

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - switchboard
       +421 2 5930 4711 - switchboard
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Silvia Kotuličová
 silvia.kotulicova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4732

Janka Kottulová
 
janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Lukáš Marcin
 lukas.marcin@saia.sk
 
tel. +421 2 5930 4733

Karla Zimanová
 
karla.zimanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4757

Katarína Košťálová
 katarina.kostalova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4711

 

Banská Bystrica EURAXESS Centre

SAIA, n. o., regional office Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Antónia Jurečková
tel.: +421 48 4137 810
e-mail: antonia.jureckova@saia.sk, saia.bbystrica@saia.sk

 

Košice EURAXESS Centre

SAIA, n. o., regional office Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 6325 418
e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk, saia.kosice@saia.sk

 

Nitra EURAXESS Centre

SAIA, n. o., regional office Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Beáta Košťálová
tel.: +421 37 6408 187
e-mail: beata.kostalova@saia.sk, saia.nitra@saia.sk

 

Žilina EURAXESS Centre

SAIA, n. o., regional office Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, Building DE (dormitory entrance E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Simona Mahútová
tel.: +421 948 291 667
e-mail: simona.mahutova@saia.sksaia.zilina@saia.sk

 

Follow us on Facebook:

 

 

 

Activities of the Slovak EURAXESS Network are funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.